เอ๊ดดูอาร์ต ติวศิลปะ ติวสอบเอ็นทรานซ์,สอบตรง สอน วาดเส้น,ออกแบบ,painting,สถาปัตย์,มัณฑนศิลป์,นิเทศศิลป์,แฟชั่นดีไซน์,fashion design,ตกแต่งภายใน,interior,จิตรกรรม,ออกแบบผลิตภัณฑ์,product design,เซรามิกส์,ออกแบบเครื่องเคลือบ,ออกแบบเครื่องประดับ,ประยุกต์ศิลป์,สีน้ำ,สีอะคริลิค,วาดภาพเหมือน,วาดภาพคน,วาดภาพหุ่นนิ่ง,วาดภาพทิวทัศน์